Prof. Dr. Lale Gönenir Erbay

Randevu Hattı

0530 977 42 64

Bize Yazın

info@laleerbay.com

Günümüzde toplumsal olarak nasıl bir iletişimsizlik, öfke ve cinnet hali içerisinde olduğumuz, hem sokakta hem de medyada sıklıkla karşımıza çıkmaktadır. Geliştirilebilecek ve öğrenilebilecek bir beceri olan empati, toplumsal ruh sağlığımız için belki de en önemli beceridir. Çünkü iletişim açısından çok önemli bir kavram olan “empati kurma” sadece insanların başarabileceği bir iletişim becerisidir. Söz konusu iletişim becerisi, başarılı iletişimin temel koşulu olarak çaba isteyen bir beceridir. Empati, bir insanın, kendisini, karşısındaki insanın yerine koyarak onun duygularını ve düşüncelerini doğru olarak anlamasıdır.  Empati terimi ile ifade edilen sempatiden farklıdır. Sempati, yakınlık duymaktır. Empati ise karşımızdakinin duygularını anlamak ve ona bu anlayışı iletmekle sınırlıdır. Empati kurduğumuz kişiye yakınlık duymamız gerekmez.  

İletişimde temel ilke kabul etmektir. Başkasını olduğu gibi kabul etmek. Ancak “kabul etme” kavramı, karşımızdakinin söylediği her şeyi onaylama, ileri sürdüğü fikirlere katılma veya tüm yorumlarını kabullenmeyle karıştırılmamalıdır. Burada sözü edilen; düşünce, fikir ya da yorumlarda tümüyle zıt kutuplarda bile yer alsak, karşımızdakinin duygularını anlama ve saygı gösterme çabasıdır. Empati kurmak için öncelikle karşımızdaki kişinin bizim gibi bir varlığı, bizden farklı değer yargıları ve inançları olduğunu bilmek ve bunu kabul etmek gerekir.

Duygu ve düşüncelerini anladığımızı empati kurulan kişiye yansıtmak, geri bildirimde bulunmak da empatinin zorunlu bir aşamasıdır.

Ancak empati kurma sürecinin ilk adımı etkin dinlemedir. Etkin dinleme yapabilmek empati kurmayı önemli ölçüde kolaylaştırır ama empati kurmak için tek başına yeterli değildir.

Empati sahibi kişi;

Başkalarının duygularıyla tanışık ve barışıktır

Duygusal ipuçlarına duyarlıdır

İyi dinler

Duyarlı davranır

Başkalarının bakış açısını anlar

Başka insanların ihtiyaç ve duygularını anlayarak ona yardımcı olur.

Yorumlar (0)

Whatsapp Yaz!
Tıkla Ara!