Prof. Dr. Lale Gönenir Erbay

Randevu Hattı

0530 977 42 64

Bize Yazın

info@laleerbay.com

ŞİZOFRENİ TEDAVİSİ

ŞİZOFRENİ TEDAVİSİ

Şizofreni, hastaların gerçek ile gerçek dışı olan olguları birbirinden ayırt edememesine yol açan, sağlıklı düşünce akışı, duygu kontrolü ve normal davranışa engel olan ciddi bir beyin hastalığıdır. Kişinin ailesi ve sosyal çevresi ile ilişkilerini bozan ciddi ve kronik bir hastalıktır.  Bireyin davranışlarını, hareketlerini, gerçeği algılayış şeklini ve düşüncelerini çarpıtarak değiştirir. Hastalar gerçekle olan bağlantılarını yitirirler. Gerçek olmayan olaylara inanmaya başlarlar. Erken teşhis ve tedavi çok önemlidir, Şizofreni hastalığı alevlenme ve yatışma dönemleri şeklinde seyreden bir hastalık olup diğer birçok psikiyatrik hastalığa oranla hastaların mesleki ve sosyal yaşamlarına ilişkin çok daha fazla olumsuzluk yaratır. Belirtilerin şiddeti kişiden kişiye ve hastalığın şiddetine göre değişkenlik gösterir. 

Şizofreni hastalarında gerçek dışı olaylara inanma durumu söz konusudur. Bunlar hayaller veya sanrılar olarak tanımlanabilir.  Yaygın şekilde görülen gerçekte olmayan şeyleri görme veya duyma gibi durumlar ise halüsinasyon olarak nitelendirilir. Bunlar şizofreni hastaları tarafından tamamen gerçek olarak hissedilir ve normal bir deneyimin gücüne eşdeğerdir. Düzensiz düşünce ve konuşma şizofreni hastalığında yaygın görülen semptomlardan bir diğeridir. 

Şizofreni hastalarında düzensiz motor hareketler ve davranışlar görülebilir. Regresyon denilen yaşına uygun davranmama, ajitasyon, odaklanmakta zorlanma, gereksiz ve abartılı hareketler, uygunsuz ve tuhaf duruş şekli gibi belirtiler bunlara örnek olarak verilebilir. Bunların yanında kişisel hijyenin ihmal edilmesi, önemli olaylara karşı duygusuzluk, çalışma yeteneği ve verimliliğin azalması, göz teması kurmaktan kaçınma, yüz ifadelerinin azalması, ailesine ve yakınlarına karşı şüphe duyma, günlük aktivitelere karşı ilgi kaybı, sosyal ortamlardan kendini soyutlama gibi çok farklı olumsuz belirtiler gözlenebilmektedir.

Şizofreni kronik bir hastalıktır ve ilaçlar yardımıyla semptomlar büyük ölçüde ortadan kalksa da ömür boyu tedavi gerektirir. Antispsikotik ilaçlar tedavinin temel taşını oluşturur. Psikiyatristler tarafından tanı konur ve hasta düzenli olarak takip edilerek gerekli görülürse ilacın türü, dozu ve kullanım sıklığı değiştirilebilir. 

Hayat boyu süren bir hastalıktır ve bu nedenle sürekli olarak tedavi gerektirir. Doğru tedavi ile şizofreni hastalarında hastalık kontrol altına alınabilir. Bu sayede hastalar sağlıklı bir birey olarak yaşamını sürdürebilir, sosyal ilişkilerinde ve iş hayatlarında başarılı olabilir. Tedavi süreci, yapılan en küçük bir ihmalde hastalığın yeniden nüksünü tetikleyebileceğinden büyük bir özen ve hassasiyet gerektirir. Bu nedenle hastalığı kontrol altında olması ve düzenli doktor kontrolü çok önem taşımaktadır. 

Yorumlar (0)

Whatsapp Yaz!
Tıkla Ara!